Skip to content Skip to navigation

師資陣容

專任教師

李舒萍Shu-Ping Lee

副教授

美國喬治城大學德國語言與文學所博士
美國紐約州立大學水牛城分校現代語言所碩士

兼任教師

德文師資

李舒萍Shu-Ping Lee

副教授

美國喬治城大學德國語言與文學所博士
美國紐約州立大學水牛城分校現代語言所碩士